Italština & angličtina – překlady a tlumočení

s více jak dvacetiletou praxí

 • obousměrné překlady a tlumočení na profesionální úrovni v italštině a angličtině
 • překlady a tlumočení v italském jazyce se soudním ověřením pro občany, fyzické i právnické osoby
 • asistence pro italské firmy a instituce spolupracující s českými partnery
 • překladatelka a tlumočnice s praxí v technice, obchodě, právu, ekonomii, medicíně a dalších oborech…
 • vynikající, zkouškami ověřená znalost terminologie italského práva aplikovaná v soudních překladech a tlumočeních
 • státní speciální jazyková zkouška překladatelská C2 dle Evropského referenčního rámce
 • registrace v rejstříku soudních tlumočníků u Italského velvyslanectví v Praze
 • celostátní působnost s možností tlumočení v zahraničí
 • individuální a skupinová výuka italštiny (Teplice, Ústí nad Labem a okolí)
 • konsekutivní tlumočení svatebních obřadů (církevních i občanských)
 • tlumočení a výuka prostřednictvím Skype