Překlady a tlumočení

Překlady

 • osobní a obchodní korespondence
 • obchodní a právní texty (smlouvy, nabídky, poptávky, reklamace, …)
 • technické materiály (bezpečnostní listy, manuály, technologické a pracovní postupy, příručky kvality, apod.)
 • religiózní texty
 • umělecké překlady
 • překlady filmů
 • zpracování dokumentů na PC v úpravě odpovídající platným normám pro korespondenci
  možnost předání výsledného překladu v tištěné či elektronické formě

Tlumočení

 • konsekutivní tlumočení
 • simultánní tlumočení
 • doprovodné a informativní tlumočení
 • obchodní a technická jednání
 • zaškolování pracovníků a zavádění technologií
 • možnost tlumočení po telefonu či Skype

Soudní překlady v italském jazyce

 • výpisy z trestního a obchodního rejstříku
 • rodné a oddací listy
 • notářské zápisy
 • vysvědčení
 • řidičské a technické průkazy
 • osvědčení o pojištění, zaměstnání, pobytu, rodinném stavu, ohláškách…
 • návrhy, trestní oznámení
 • obžaloby, rozsudky, kompletní soudní a policejní spisy

Soudní tlumočení v italském jazyce

 • konsekutivní tlumočení svatebních obřadů (církevních i občanských)
 • konsekutivní a simultánní tlumočení obchodních a notářských jednání
 • konsekutivní a simultánní tlumočení výslechů a soudních líčení