Služby

 • Překlad (EN>CS, IT>CS)
 • Překlad (CS>EN, CS>IT)
 • Překlad (EN>IT, IT>EN)
 • Soudní překlad (IT>CS, CS>IT)
 • Tlumočení (liaison)
 • Tlumočení (konsekutivní + simlutánní/kabinové)
 • Soudní tlumočení
 • Výuka jazyků
 • Individuální a skupinové kurzy italského jazyka komunikativní metodou pro veřejnost
 • Firemní kurzy i odborně zaměřené
 • Příprava ke státním jazykovým zkouškám všech úrovní
 • Jazykové konzultace

Ceny za výuku jsou dohodnuty v závislosti na druhu kurzu a podmínkách ze strany klienta.
Své požadavky můžete sdělit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Běžným množstvím pro zpracování do 24 hod. se rozumí 6 normostran (Ns) cílového textu.
1 Ns (normostrana) = 1500 znaků bez mezer.

Ceny za překlad a tlumočení jsou stanoveny po dohodě se zákazníkem před započetím práce.
Zohledňují náročnost konkrétní zakázky, její rozsah, požadovaný termín vyhotovení, textové úpravy, typ tlumočení apod.