Vzdělání a praxe

 • 2011 Osvědčení Právnické fakulty Univerzity Karlovy – Terminologie italského práva cenných papírů
 • 2010 Osvědčení – Italská terminologie v právu Evropské Unie a italský právní řád
 • 2009 Certifikát – Intenzivní kurz pro učitele italského jazyka – Scuola Leonardo da Vinci – Řím
 • 2009 státní speciální jazyková zkouška překladatelská z italského jazyka – C2
 • 2008 Osvědčení Právnické fakulty Univerzity Karlovy – Terminologie italského občanského práva
 • 2008 Osvědčení Komory soudních tlumočníků ČR, o.s. – Český jazyk pro překladatele a tlumočníky – IV.
 • 2007 Osvědčení Právnické fakulty Univerzity Karlovy – Terminologie italského trestního práva procesního
 • 2007 Osvědčení JTP a Ústavu translatologie FF UK Praha – Kondiční kurzy konferenčního tlumočení
 • 2006 Osvědčení Právnické fakulty Univerzity Karlovy – Terminologie italského občanského práva (hmotného a procesního)
 • 2006 Osvědčení RÉTORIKA – kultura mluveného projevu
 • 2005 Osvědčení Kurz dovednosti rétoriky a komunikace s Janem Přeučilem I.
 • 2004 Osvědčení Právnické fakulty Univerzity Karlovy – Terminologie italského soukromého práva
 • 2004 Osvědčení Právnické fakulty Univerzity Karlovy – Doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky
 • 2000 jmenování soudním tlumočníkem jazyka italského
 • 2000 státní všeobecná jazyková zkouška z italského jazyka
 • 1999 státní základní jazyková zkouška z italského jazyka
 • 1994 živnostenský list – překladatelské a tlumočnické služby
 • 1993 praxe v mezinárodním obchodě americko-italské společnosti (sklářský průmysl)
 • 1993 soukromý studijní pobyt ve Florencii
 • 1992 Vysoká škola ekonomická, Praha
 • 1990 státní zkouška z kancelářského psaní na stroji